Библиотеката на АУ с участие в Национална научна конференция

11.06.2018


На 07-08 юни 2018 г. Библиотеката на Аграрен университет участва в XVIII Национална научна конференция – „Българското книжно наследство – част от европейското културно пространство“, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). За пръв път Пловдив е домакин и участниците надхвърлиха 200 човека.

Конференцията се проведе в залата на Общински съвет – гр. Пловдив в V сесии и се откри от директора на НБ „Иван Вазов“, председателя на Общински съвет – Савина Петкова и от депутат Емилия Милкова.

Д-р Петя Георгиева, директор на Университетската библиотека, представи както дейностите на обновената библиотека, така и новия модул - Дигитална библиотека на Аграрен университет.

На 22 март 2018 г. Библиотеката стартира проект по дигитализация на ценните и редки издания в областта на аграрните науки, съхранявани във фонда й. Това е прави първата университетска библиотека в Пловдивска област с дигитално книжно наследство.

След два месеца от стартирането, Дигиталната библиотека вече е достъпна за ползване от потребителите чрез уеб-страницата на университета.

До момента са сканирани 300 ценни издания от периода 1879-1944 г., като постоянно се въвеждат в дигиталната база. Те са разпределени в 7 колекции, които се виждат, след като се влезе в Модула:
Предстои сканирането и обработването на периодичните издания на български език за периода 1879-1944 г. Най-ценното, от които е в. Орало – орган на Българското земеделско дружество от 1895 г.

През 2019 г. се планира да се продължи проектът със сканиране вече на изданията на чужди езици, които представляват рядкост в областта на аграрните науки.

Очакванията на библиотечния екип са свързани както с популяризирането на тези издания и използването им от академичната общност, така и с желанието създадената вече дигитална библиотека да даде основа за изграждане на обща платформа от дигитални колекции на университетските библиотеки от Пловдив.