„Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучителни инструменти и експертизи по четири обособени позиции:

31.05.2018

Предмет: Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучителни инструменти и експертизи  по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Проучване и разработване на набор от инструменти за обучение (пазарни тенденции, регулации, технологичен пазар и др.)";

Обособена позиция №2 „Техническа експертиза за скрининг и валидиране на нови идеи  за бизнес потенциял";

Обособена позиция №3 „Технически препоръки и техническа експертиза за подпомагане на услугите на българските МСП";

Обособена позиция №4 „Разработване на ръководство за трансфер на нови технологии"
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
31.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
31.05.2018г. -  ОБЯВА
31.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
08.06.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ КОНСУЛТАНТИ