АУ домакин на първия Национален форум на младите фермери

22.03.2018

На 20 април 2018 г. Аграрният университет – Пловдив ще бъде домакин на първия Национален форум на младите фермери, под патронажа  на евродепутата Владимир Уручев. Съорганизатори на събитието са: Министерство на земеделието, храните и горите, Асоциацията на земеделските производители в България и Националната служба за съвети в земеделието, с медиен партньор Агрозона.

Целта на форума е да се подчертае значението и ключовата роля на обновяването на поколенията и привличането на повече млади хора за развитието на устойчив земеделски сектор в България. Събитието ще протече под надслов „Предай нататък“. По този начин се акцентира върху осигуряването на плавен преход между поколенията на основата на взаимен консенсус, сътрудничество, споделяне на знания и опит, както и приемственост при наследяване. На форума ще стартира и дебат относно предизвикателствата пред младите земеделски производители в контекста на бъдещата рамка на ОСП.

Желаещите да участват в Националния форум на младите фермери е необходимо да се регистрират предварително тук.

Съпътстващите инициативи:

Програмата на Националния форум може да разгледате тук.
Регистрация за участие във форума е достъпна тук.