Ростселмаш в подкрепа на обучението в АУ

12.02.2018

Нова учебна зала в катедра Механизация, обновена със съдействието на Рoстселмаш и официалния й дистрибутор за България Оптиком, беше открита днес.
 
На събитието присъстваха Ректорът проф. Христина Янчева, заместник-ректорите, декани, ръководители катедри, преподаватели и студенти.
 
Официален гост бе г-н Александър Колев – Зам.-кмет на район Тракия, община Пловдив.
 
Гости от Ростселмаш бяха: г-жа Екатерина Гадаева – маркетинг мениджър за регион Европа и г-н Петър Петров – мениджър продажби за България.
 
От Оптиком на събитието присъстваха г-н Веселин Генев – управител, г-жа Анелия Кънева – съдружник и отговорник маркетинг, доц. Неделчо Делчев – консултант и преподавател в Тракийски университет – Стара Загора и г-н Красимир Георгиев – дилър Оптиком за регион Пловдив.
 
След официалните приветствия на домакини и гости, г-н Петър Петров изнесе впечатляваща презентация за историята и растежа на Ростселмаш като един от световните лидери в производството на машини за прибиране на реколтата, продуктовата листа на компанията и поделенията й в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия.
 
Г-н Петров направи специално обръщение към студентите и ги увери, че екипът на тяхната компания е предимно от млади и амбициозни хора, на които се осигурява възможност за кариерно развитие.
 
Първата проява след установяване на сътрудничеството между АУ и Ростселмаш бе през лятото с демонстрационна жътва на учебно-опитното поле на университета с високопроизводителния роторен зърнокомбайн Торум.
 
Новата учебна зала е поредната инициатива, с която бизнесът подкрепя обучението на студентите в АУ. 
 
Ръководството на АУ и на Факултета по лозаро-градинарство оцениха високо приноса на фирмите-партньори, изказаха им благодарност и договориха нови инициативи за осигуряване на практическо обучение и стажове в 10-те филиала на компанията в България.