Започва събирането на статии за брой 23 на списание Аgricultural Sciences

10.01.2018

Уважаеми колеги,

Започва събирането на статии за брой 23 на списание Аgricultural Sciences. От миналата година статиите се приемат само на английски език, оформени в темплейт (подробни указания в сайта на списанието).

Научните статии се изпращат, оформени в двуколонен темплейт, на отговорния редактор Таня Цветковска (тел.: 032/654-361; е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg), а в Академичното издателство на Аграрния университет се депозират две хартиени разпечатки (едната е за рецензента).

Публикуването се заплаща: по 4 евро (с ДДС) на страница за автори от Университета; по 5 евро на страница (с ДДС) – за автори от страната; и по 10 евро на страница (с ДДС) – за автори от чужбина; осигурява се рецензиране, редактиране и рефериране.

Краен срок за представяне на ръкописите – 30 април 2018 г.

Редакционна колегия на списание Аgricultural Sciences