Започва приемът на статии за том LXI на Научни трудове

10.01.2018

Уважаеми колеги,

Започва приемът на статии за том LXI на Научни трудове на Аграрния университет – Пловдив. От 2018 година с решение на Академичния съвет научните статии задължително се оформят в темплейт, а резюмето трябва да е задължително 15 реда.

Научните статии се изпращат, оформени в темплейта, на отговорния редактор Таня Цветковска (тел.: 032/654-361; е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg), а в Академичното издателство на Аграрния университет се депозират две хартиени разпечатки (едната е за рецензента).

Краен срок за представяне на ръкописите – 30 юли 2018 г.

Публикуването e напълно безплатно за автори от Университета. За автори от страната публикуването се заплаща по 4 евро (с ДДС) на страница; за автори от чужбина – по 5 евро на страница (с ДДС); осигурява се рецензиране, редактиране и рефериране.

В сайта http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/ може да намерите изчерпателна информация за съдържанието и оформлението на научните статии, както и пълен електронен ресурс на изданието.

Редакционна колегия на Научни трудове на Аграрния университет