Съобщение за абсолвенти 2017 година

25.11.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ
БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

Уважаеми Абсолвенти,
във връзка с предстоящото дипломиране
на 19.12.2017 г. за студенти на Аграрен университет, завършили през 2017 г. обучението си в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”

ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБНОИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР
(Факултет по лозаро-градинарство ет. 1, каб.121 и каб. 122)

ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
в периода
от 11.12.2017 г. до 18.12.2017 г. включително
между 8,30 и 16,30 ч.

При явяването си в УИЦ АБСОЛВЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА АУ, ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ УЧЕБНИЦИ И КНИГИ.
Бележка се издава и на абсолвенти, които не са били членове на библиотеката. Библиотеката се намира в Ректората на АУ - ет. 3.


АБСОЛВЕНТИ, КОИТО НЕ СА СЕ ЯВИЛИ ЗА ПОДПИС НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ СИ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОМОЦИЯ.

В ДЕНЯ НА ПРОМОЦИЯТА (19.12.2017 г.) УИЦ ЩЕ ПРИЕМА АБСОЛВЕНТИ ЗА ПОДПИС САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА, КАТО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ДИПЛОМАТА ЩЕ БЪДЕ ОБРАБОТЕНА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ.