Избор на стипендия

14.11.2017


На основание т. 12.1 от Заповед № РД 16-1024/20.10.2017 г.,  студенти класирани за „стипендия за успех“ и за „стипендия за успех и доход“ следва да изберат, коя стипендия ще получават.

Изборът се прави писмено в срок до 16.11.2017 г. в счетоводството /ЛГФ/ или на -mail: rosi_hristeva_au@abv.bg

    При ненаправен избор в определения срок, на студента се отпуска онази стипендия, която е по-благоприятна за него.

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КЛАСИРАНИ
ЗА ДВЕ СТИПЕНДИИ:

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА:

 1. НИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА- АТ, Ф.Н.608
 2. РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА- АТ, Ф.Н. 660
 3. ДОБРИНКА ДИМИТРОВА МАДАНСКА- АТ, Ф.Н. 659
 4. ЮЛИЯ АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА- АИ, Ф.Н. 1758

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО:
 1. РУМЕН НИКОЛАЙЧЕВ ПЪРВАНОВ- П, Ф.Н. 13755
 2. МИРОСЛАВ ПЕНЕВ ДОБРЕВ- П, Ф.Н. 13720
 3. ДОБРИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ - П, Ф.Н. 13571
 4. МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА- П, Ф.Н. 13685
 5. СИНАН МЕХМЕД ИБРЯМ- П, Ф.Н. 13733

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО:
 1. МАДЛЕН ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА- ЛГ, Ф.Н. 6870
 2. АНАТОЛИ ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ- ЛГ, Ф.Н. 6860
 3. ЯНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА- ЛГ, Ф.Н. 6925
 4. ВАНЯ ПЕТРОВА ЦУРЕВА- АИНЖ , Ф.Н.376
 5. ХРИСТИЯН ЯНКОВ МЕКЕРЕШКИ- АИНЖ , Ф.Н. 375
 6. КРИСТИАН БОЯНОВ АТАНАСОВ- ЛГ, Ф.Н. 6975
 7. ТОДОР НИКОЛАЕВ СЪРКЬОВ- АИНЖ , Ф.Н.383
 8. СИЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА- АИНЖ , Ф.Н.400

ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  И ЕООС:

 1. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-РЗ, Ф.Н. 3579
 2. СТЕФАНИ ЙОРДАНОВА  ПЕТРОВА-РЗ, Ф.Н. 3561
 3. ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА- РЗ, Ф.Н. 3660
 4. БОРИМИР СТАНИСЛАВОВ СТАМЕНОВ- РЗ, Ф.Н.3716