Среща с китайски учени от Научноизследователския център по хибриден ориз в Хунан

07.11.2017

На 7 ноември 2017 г. в Аграрния университет – Пловдив се проведе среща с китайски учени от Научноизследователския център по хибриден ориз в Хунан. Китайската делегация включваше д-р CAO Mengliang – Директор на Центъра по хибриден ориз, д-р PEI Youliang, д-р WANG Tiankang и д-р ZHU Hongjin. Специално участие в срещата взе и г-н Ли Кайханг – Първи секретар на посолството на Китай в София.

Земеделският институт в Скопие – Департамента по ориз, бе представляван от д-р Даница Андреевска, проф. Добре Андов и проф. Виктор Гямовски.

От българска страна участваха проф. Х. Янчева – Ректор, доц. С. Янчева – Зам.-ректор, проф. Борис Янков, д-р Иванка Тороманова и Борислав Стефанов – Председател на Земеделска кооперация „Единство“ в с. Костиево, област Пловдив, която отглежда ориз.

Целта на работната среща бе по инициатива на Асоциацията за насърчаване на сътрудничеството между страните от ЦИЕ и Китай (16+1) за интродукция и изпитване на високодобивен хибриден ориз в България. Проф. Янчева подписа Меморандум за сътрудничество между АУ и Института по хибриден ориз в Китай, с което бе поставено начало на съвместен внедрителски проект.