Откриване на учебната година за магистри

06.11.2017


На тържествена церемония Аграрният университет откри новата учебната година за студенти в ОКС „магистър“. 310 младежи започват обучението си в редовна и задочна форма в 20 магистърски курса в 8 професионални направления: Растениевъдство – 5 курса, Растителна защита – 6, Животновъдство – 3, Екология – 1, Икономика – 2, Туризъм – 1, Общо инженерство – 1, Администрация и управление – 1.

Заместник-ректорът доц. д-р Светла Янчева, водеща церемонията,  приветства с „добре дошли“ първокурсниците, някои от които продължават обучението си в Аграрния университет, а други за първи път пристъпват прага му. Доц. Янчева им пожела успешен път и амбиция в новия свят, който ще градят с магистърските знания, придобити в един от най-добрите университети в България, съпоставим с най-авторитетните университети в света в областта на аграрната наука.

В приветственото си слово Ректорът проф. д-р Христина Янчева увери първокурсниците, че в Аграрния университет те ще получат качествено обучение, гарантиращо знания, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация на българския, европейския и международния пазар на труда. Университетът черпи сили от своята богата традиция, но гледа към бъдещето и глобалните проблеми, за да дава точни отговори на предизвикателствата в областта на аграрната наука и производство. Динамиката на академичния живот, отличните условия за учебна дейност с модерни образователни технологии, висококвалифицираният преподавателски състав и широките възможности за международна мобилност са предпоставки за професионалното израстване на студентите.

След приключване на тържествената церемония студентите-магистри се срещнаха с факултетните ръководства и ръководителите на магистърските курсове за връчване на студентските книжки.