Посещение на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация

14.09.2017

Делегация от Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО, Русия) бе на официално посещение в Аграрния университет – Пловдив. ФАНО е федерален орган на изпълнителната власт, осъществяващ функции по нормативно-правно регулиране и оказване на държавни услуги в областта на науката, образованието, здравеопазването и агропромишлените комплекси.

Делегацията е ръководена от г-жа Екатерина Журавлева – заместник-председател на Агенцията, а в състава й са включени чл.-кор. Юрий Плугатар – директор на Никитска ботаническа градина, чл.-кор. Сиделников – директор на Научноизследователския институт по лекарствени и ароматни растения, д-р Зенон Сташевски – ръководител на лаборатория в Татарски научноизследователски институт по селско стопанство.

Ректорът на АУ проф. Христина Янчева приветства делегацията и изрази надежда, че тази първа среща ще постави началото на ползотворно сътрудничество и бъдещи съвместни научни проекти. Доц. Светла Янчева представи структурата и дейността на АУ. Присъства и проф. Васил Николов – Председател на ССА, от АУ участие в дискусията взеха доц. Марина Марчева, доц. Цветанка Райчева, проф. Андон Василев, проф. Нуреттин Тахсин. Срещата продължи с обсъждане на конкретни теми от взаимен интерес между преподавателите от АУ и руските учени.

Взето бе решение да се изготви рамков договор между ФАНО и АУ, а за всеки конкретен научен проект да се подписват отделни споразумения. Като възможен източник за финансиране на съвместни разработки учените имат възможност да се възползват от обявения от Фонд Научни изследвания конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество между България и Русия.

Информация относно конкурса е публикувана на страницата на Фонд Научни изследвания.