Събиране на статии за брой 22 на Аграрни науки

12.09.2017

Уважаеми колеги,

Започва събирането на статии за брой 22 на списание Аgricultural Sciences. От тази година статиите се приемат само на английски език, оформени в тимплейт (подробни указания в сайта на списанието).

Научните статии се изпращат като тимплейт на отговорния редактор Таня Цветковска (тел.: 032/654-361; е-mail: taniatsvetkovska@abv.bg), а в Академичното издателство на Аграрния университет се депозират две хартиени разпечатки (едната е за рецензента).

Публикуването се заплаща: по 4 евро (с ДДС) на страница за автори от Университета; по 5 евро на страница (с ДДС) – за автори от страната; и по 10 евро на страница (с ДДС) – за автори от чужбина; осигурява се рецензиране, редактиране и рефериране.

Краен срок за представяне на ръкописите – 30 ноември 2017 г.

Редакционна колегия на списание „Аграрни науки”