Прием ОКС Магистър и ОНС Доктор

20.09.2017

 

 

 

 

 

 

ОКС МАГИСТЪР Предлагани магистърски курсове
Семестриални такси
Срокове за кандидатстване, класиране и записване
Условия за кандидатстване
Справочник
КЛАСИРАНЕ
Необходими документи за записване

 

 

 

   ОНС    ДОКТОР

Прием на докторанти за учебната 2017/2018
Условия за кандидатстване
Такси

 

Учебно-информационен център - магистри и докторанти
Агрономически факултет, стая №103
телефон: 032/654 278
e-mail: cmd@au-plovdiv.bg; cmd_au@abv.bg