Класиране - общежития

04.09.2017

График за настаняване:

РАБОТНО ВРЕМЕ – 8:00 – 15:00 часа

В Департамента по езикова подготовка и спорт (ДЕПС)- Стая № 29 (Студентски съвет )

КЛАСИРАНЕ