Отличие на в. Земеделска техника 2017

11.07.2017

ОТЛИЧИЕ
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ – 2017 Г.
АУ – съорганизатор на събитието

ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ