АУ е топ пет сред водещите университети в България

23.06.2017


На 20 юни Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" – КНСБ проведе национален форум "Преизвикателства пред държавните висши училища в България за успешна реформа: уроци от миналото и поглед към бъдещето".

В присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, президента на КНСБ Пламен Димитров, председателя на комисията по образование и наука към НС Милена Дамянова, ректори на висши училища, политици и журналисти бе представен сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България.

Според изследваните данни и направения анализ Аграрният университет – Пловдив е сред водещите държавни висши училища в страната. Класиран на пето място, той е сред топ университетите с добро управление и добри практики.
 
 
Линк към презентацията „Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в българия: предизвикателства за успешна реформа“