Редовна сесия на държавен изпит

14.06.2017

                                   
РЕДОВНА  СЕСИЯ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ  от
всички специалности  на факултета по Лозаро – градинарство

Защита на преддипломен стаж:
25.09.2017 г. /понеделник/от 9 часа – всички специалности редовно обучение

До 15.09.2017 г./петък/ студентите да представят в деканата Отчет за преддипломен стаж с приложена служебна бележка от работодател.

Писмен Държавен изпит: 
26.09.2017 г. /вторник/ от 8 часа - за всички специалности. Студентите да се явят в 7.30 ч. в АУЛАТА на АУ.

Защита на дипломни работи:
27.09.2017 г. /сряда/ от 9 часа – спец. АХМ,  АТС и АДГ
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9 часа – спец. Аграрно инженерство редовно и задочно обучение
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9 часа – спец. Лозаро – градинарство – редовно  и задочно обучение

Практически държавен изпит:
29.09.2017 г./петък/ от 8 часа - за всички специалности

Най-късно до  08.09.2017 г. студентите  да представят в деканата: