Настанителна кампания 2017 - 2018 г.

13.06.2017


Молим Ви,  при неяснота да ни потърсите
  на следния телефон: 
0898420309 – Мадлен Георгиева

ВАЖНО!!!

I.СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА I-во КЛАСИРАНЕ
(за студенти от I-ви до IV-ти курс,  магистри и докторанти) 
01.06.2017г.  –  01.09.2017г.
   
II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (за студенти II, III, IV курс, магистри и докторанти):
1.    Уверение с успех и записан семестър (формуляри се закупуват от книжарницата на Университета, разположена до Стол №1 и печатна база). Студентите с до 2 невзети изпита за целия период на обучение са с предимство при настаняването!  
2.    Молба-декларация (от книжарницата на университета).
3.    Документи за доходите на двамата родители  за периода   Януари - Юни 2017г. (включително):      
- Удостоверения от работодателя с подпис, печат и булстат;
- Данъчна декларация за 2016г. за еднолични търговци, земеделски производители и самоосигуряващи се лица. Заверена в НАП!
4.    Удостоверение и/или уверение за учащ брат/сестра редовно обучение.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ !
 
За повече информация, моля натиснете тук.