Агроекологичния център към АУ търси да назначи студенти срещу заплащане

01.06.2017

 
 
 
 
 
 
 
АГРОЕКОЛОГИЧНИЯТ ЦЕНТЪР 
ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ТЪРСИ СПЕШНО СТУДЕНТИ ЗА РАБОТА
НА ДЕМОНСТРАЦИОННАТА И УЧЕБНА БИО-ФЕРМА

РАБОТАТА Е СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ И СЕ ОТЧИТА КАТО ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА.
 
 
ЗА КОНТАКТИ:  

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – УПРАВИТЕЛ НА БИО-ФЕРМАТА –
ТЕЛ.  0889 135115
0898 699590