Ден на очарованието на растенията в АУ

18.05.2017


Аграрният университет отбеляза за първи път Международния ден на очарованието на растенията на 18 май в парка на университета.

Събитието стартира под егидата на Европейската организация за растителна наука (EPSO) и има за цел да се привлекат повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността на растителната наука за селското стопанство, за устойчивото производство на храни, както и за градинарството, горското стопанство и за нехранителни продукти, като например хартия, дървесина, химикали, енергетика и фармация. Ключовото послание е ролята на растенията в опазването на околната среда.

На празника присъстваха студенти и преподаватели на АУ, ученици от Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ – Пловдив, районни кметове, както и гостуващата в момента делегация от Агрономическия факултет на Университета в Бурса.
Ректорът проф. д-р Христина Янчева приветства участниците в събитието и изрази надежда, че празникът ще се превърне в традиционен за нашия университет. 
На изложбите, базарите и презентациите на открито атрактивно се представиха катедрите по ботаника, растениевъдство, генетика и селекция, градинарство, овощарство. Щандът на катедра „Лозарство“ привлече присъстващите с дегустация на вина, а катедрата „Животновъдни науки“ – с дегустация на млечни и пчелни продукти. Българската асоциация за биопродукти отвори щанд за биохрани.  

Успоредно с проявите на открито се проведе ден на отворените врати в почвения музей и библиотеката.

В Първа аудитория бе представена книгата „Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг – минало, настояще и бъдеще“ на Петър Ангелов и колектив.