Студенти на АУ – гости на Апелативна прокуратура

20.04.2017


На 06.04.2017 г. четирима студенти от III и IV курс в специалност „Екология и опазване на околната среда“, заедно с ас. М. Чунчукова, взеха участие в „Деня на отворените врати“ по покана на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Студентите участваха в кръгла маса по наказателно право на тема: „Престъпления в отделни стопански отрасли“. Те решаваха казус, свързан с изсичане на акациеви дървета, като изготвиха лесотехническа експертиза, включваща характеристика на изсечения дървен материал – около 12 пространствени кубични метра, информация за произхода на дървото, давност на добиване, размер на причинените вреди и преценка за екологичното въздействие в района. Студентите получиха сертификати за участието си.