Среща с представители на дирекция Наука към МОН

17.04.2017На 21 април 2017 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала ще се проведе среща-дискусия на преподаватели от АУ с г-жа Златина Карова, директор дирекция Наука и г-жа Янита Жеркова, началник отдел Национални научни инициативи към МОН, които ще представят приоритетните области за развитие на науката и иновациите до 2020 г. и възможности за участие в програма Хоризонт 2020.