Естествените минерали - иновативна алтернатива в конвенционалното земеделие

14.03.2017

На 7 март във Факутет Растителна защита и агроекология бе организирана публична лекция с  основно послание:  Бъдещето на растителната защита е в щадящите природата продукт, посветена на иновационни торове, които  спестяват разходи на фермерите.

Днес потребителите искат чиста храна, безопасна за здравето. Това предполага нов поглед върху растително-защитната индустрия с минимизиране на използването на химия срещу болестите и вредителите по растенията. – това заяви Ангел Кинанов, представител на Панамин Австрия за България, по време на лекция пред студенти от Факултет Растителна защита и агроекология в Аграрния университет в Пловдив. Темата Естествените минерали – иновативна алтернатива в конвенционалното земеделие предизвика интереса не само на възпитаниците на университета, но и на преподавателите. Имаме нужда от такива лекции - за иновативни продукти, за добри примери и практики в земеделието от страната и чужбина, за да сме в крак с времето и тенденциите и от тук да излизат едни наистина подготвени кадри., каза бившият ректор на Аграрния университет, проф. Димитър Греков.

Представеният продукт Панамин Агро® е иновационна, уникална в световен мащаб смес от стрити на ситно различни по минерален състав скали. Тези скални „брашна“ се използват за реминерализация на растенията и почвите, посредством листно торене. Ползите от продукта и оптималните начини за неговото приложение в България в момента се тестват от няколко университета и институти в страната. Към момента резултатите са впечатляващи, като освен неколкократно намаляване или тоталното отпадане на използваните пестициди и инсектициди, се наблюдава и повишаване на добивите от межу 20 и 60% при различните култури. В западноевропейските страни Панамин се използва от 2 години и ползите от него са доказани в различни климатични и почвени условия.