ИЗК Марица предлага три работни места за агрономи

06.03.2017

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32,
тел. 032 951227 – Централа

ПРЕДЛАГА ТРИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА АГРОНОМИ

Постоянна трудова заетост (трудов договор), основна месечна заплата – 460 лв., пълно работна време – 8 часа (от 7.30 ч. до 16.00 ч.):
Изисквания към кандидатите: Висше агрономическо образование
За контакти: доц.д-р Славка Калъпчиева е-mail:   s_kalapchieva@abv.bg
Изисквания към кандидатите: Висше агрономическо образование, специалност „Растителна защита”

Право на ползване на намалено работно време – 7 часа при работа с продукти за растителна защита.

За контакти: доцент, д-р Олга Георгиева, е-mail: olgaizk@abv.bg и асистент Габриела Антонова, е-mail: gabi_kr@abv.bg