Изпитни дати за държавен изпит /поправителна сесия/ през месец март 2017 г.

16.02.2017