Публична лекция на доц. д-р Вълчо Желязков

20.12.2016

На 13 декември 2016 г.(вторник)от 10.00 ч. във втора аудитория на
Агрономически факултет се проведе публична лекция на

Valtcho D. Jeliazkov (Zheljazkov), Ph.D.
Associate Professor

Oregon State University
Department of Crop and Soil Science
United States

Основните въпроси в презентацията бяха:

1. Програми и организацията на обучение в College of Agriculture.
Критериите за приемане на докторанти в Oregon State University, САЩ.
Възможности за сътрудничество с Аграрния университет.


2. Етерично-маслени и медицински растения – актуални научни изследвания;

Събитието беше посетено от преподаватели и студенти от Агрономически
факултет.