Основни данни и вътрешни правила

31.12.2018

ОСНОВНИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

29.4.2016 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Аграрен университет - Пловдив