Разпис на учебните занятия за студентите в ОКС Бакалавър

12.09.2014

Разпис на учебните занятия за студентите в ОКС Бакалавър, редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2014-2015 г.