Общо събрание на Лозаро-градинарски факултет и отчет на Декана доц. д-р Красимир Михов за периода 2012/2013 година

20.03.2014

Отчет пред общото събрание
Гледай видео запис