Откриване на първи етап от преустройството на учебната лаборатория в учебно-експерименталната база на катедра Лозарство

06.12.2012

Откриване на първи етап от преустройството на учебната лаборатория в учебно-експерименталната база на катедра Лозарство