Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Доставка на компютърна техника - 10 броя компютърни монитори
16.05.2018
  ШРИФТ
Предмет на поръчката:
Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – 10 бр. компютърни монитори. В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника – компютирни монитори съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
16.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
16.05.2018г. - ОБЯВА
16.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас