Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет на поръчката: „Разработването на FOCUS-платформа за сътрудничество“
08.05.2018
  ШРИФТ
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител за: „Разработването на FOCUS-платформа за сътрудничество“, като същият е  част от работен пакет 4 (WP 4) по проект FOCUS и форма АD4 – спецификацията на бюджета по проекта: поддейност  D4.7.4 - Разработване на платформа за сътрудничество, код на проекта BMP1/1.1/2145/2017, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
08.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
08.05.2018г. - ОБЯВА
08.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас