Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм – 2018 г.
09.02.2018
  ШРИФТ
Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви ранна информация за възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро, с които страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа. В първата покана за представяне на предложения ще се предоставят 15 милиона евро.
 
Приоритетни сектори: Фондът ще подкрепя сътрудничеството под формата на споделяне на знания, обмен на добри практики и изграждане на капацитет в следните приоритетни сектори за 2014-2021:
 • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
 • Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
 • Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
 • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
 • Правосъдие и вътрешни работи.
 
Подкрепяните проекти трябва да бъдат регионални трансгранични или транснационалнипо своята същност и да включват множество партньори и дейности в различни страни. Допустимите организации трябва да кандидатстват като консорциум, състоящ се от субекти от минимум три държави.
 
Допустими за финансиране са организации от следните държави:
 • Албания,
 • Беларус,
 • Босна и Херцеговина,
 • България,
 • Гърция,
 • Естония,
 • Кипър,
 • Латвия,
 • Литва,
 • Македония,
 • Малта,
 • Молдова,
 • Полша,
 • Португалия,
 • Румъния,
 • Русия,
 • Словакия,
 • Словения,
 • Сърбия,
 • Турция,
 • Унгария,
 • Украйна,
 • Хърватия,
 • Черна гора,
 • Чехия.
 
Финансовата помощ е предназначена за създаване и укрепване на трансгранични и транснационални мрежи, изграждане на капацитет, споделяне на знания и обмен на политики за ускоряване на иновациите; развитието на структури за устойчиво сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, гражданския сектор и академичните среди; ангажименти, допринасящи за повишаването на ефективността и ефикасността при разработването на политики, хармонизирани с общите европейски предизвикателства.
 
Краен срок за първата покана: 1 юли 2018 г. Проектите се очаква да бъдат с начало през 2019 г.
 
Подробна информация е предоставена на адрес:

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас