Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Поправителна сесия на държавен изпит
13.02.2018
  ШРИФТ
С Ъ О Б Щ Е  Н И Е  

ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ  от  факултета по Лозаро - градинарство

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ:

Защита на преддипломен стаж:
12.03.2018 г. /понеделник/от 9 часа – за всички специалности
--------------------------------------------------------------------------------
Писмен Държавен изпит:  
13.03.2018 г. /вторник/ от 7.30 часа - за всички специалности в пета аудитория

Защита на дипломни работи:
13.03.2018 г.  /вторник/ от 9 часа – за всички специалности
Кат.Овощарство зала 333

Практически държавен изпит:
14.03.2018 г. /сряда/ от 8 часа - за всички специалности

До 16.02.2018 г. студентите  да представят в деканата:
  • молба до декана за допускане до държавен изпит;
  • дипломна работа – 2 броя/за студентите, които се явяват на защита на дипломна работа/
  • отчет за преддипломен стаж – 1 брой / за студенти редовно обучение/;
  • студентска книжка с положени всички изпити и практики по учебен план;
  • ксерокопие на лична карта
  • такса 50 лв. /плаща се в касата на АУ/ за студенти от предходни випуски.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас