Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда Ректорат на Аграрен университет – Пловдив
05.12.2017
  ШРИФТ
Предмет: Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с изпълнение на частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловди, съобразно приложена към документацията подробна количествена сметка.

Възложител:
Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
05.12.2017г. - ОБЯВА
05.12.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас