Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Избор на стипендия
14.11.2017
  ШРИФТ

На основание т. 12.1 от Заповед № РД 16-1024/20.10.2017 г.,  студенти класирани за „стипендия за успех“ и за „стипендия за успех и доход“ следва да изберат, коя стипендия ще получават.

Изборът се прави писмено в срок до 16.11.2017 г. в счетоводството /ЛГФ/ или на -mail: rosi_hristeva_au@abv.bg

    При ненаправен избор в определения срок, на студента се отпуска онази стипендия, която е по-благоприятна за него.

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КЛАСИРАНИ
ЗА ДВЕ СТИПЕНДИИ:

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА:

 1. НИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА- АТ, Ф.Н.608
 2. РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА- АТ, Ф.Н. 660
 3. ДОБРИНКА ДИМИТРОВА МАДАНСКА- АТ, Ф.Н. 659
 4. ЮЛИЯ АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА- АИ, Ф.Н. 1758

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО:
 1. РУМЕН НИКОЛАЙЧЕВ ПЪРВАНОВ- П, Ф.Н. 13755
 2. МИРОСЛАВ ПЕНЕВ ДОБРЕВ- П, Ф.Н. 13720
 3. ДОБРИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ - П, Ф.Н. 13571
 4. МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА- П, Ф.Н. 13685
 5. СИНАН МЕХМЕД ИБРЯМ- П, Ф.Н. 13733

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО:
 1. МАДЛЕН ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА- ЛГ, Ф.Н. 6870
 2. АНАТОЛИ ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ- ЛГ, Ф.Н. 6860
 3. ЯНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА- ЛГ, Ф.Н. 6925
 4. ВАНЯ ПЕТРОВА ЦУРЕВА- АИНЖ , Ф.Н.376
 5. ХРИСТИЯН ЯНКОВ МЕКЕРЕШКИ- АИНЖ , Ф.Н. 375
 6. КРИСТИАН БОЯНОВ АТАНАСОВ- ЛГ, Ф.Н. 6975
 7. ТОДОР НИКОЛАЕВ СЪРКЬОВ- АИНЖ , Ф.Н.383
 8. СИЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА- АИНЖ , Ф.Н.400

ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  И ЕООС:

 1. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-РЗ, Ф.Н. 3579
 2. СТЕФАНИ ЙОРДАНОВА  ПЕТРОВА-РЗ, Ф.Н. 3561
 3. ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА- РЗ, Ф.Н. 3660
 4. БОРИМИР СТАНИСЛАВОВ СТАМЕНОВ- РЗ, Ф.Н.3716 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас