Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Стипендия за обучение на докторант от Европейски университетски институт
10.11.2017
  ШРИФТ
През 2016 г. МОН стана пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави Стипендия за обучение на докторант за академичната 2018 – 2019 година.

Европейският университетски институт е базиран във Франция, през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение. Институтът предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.

Стипендията възлиза на 1315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия:
  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил ОКС Магистър
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за ОКС Магистър – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Краен срок за кандидатстване – 31 януари 2018 г.

За повече информация моля натиснете тук.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас