Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Отчети за научноизследователска дейност
06.11.2017
  ШРИФТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ,  ще се проведе по следния график:
  • за проекти I и ІІ финансова година /по график/ – 29.01.2018 г. /понеделник/,
  • за проекти II и III финансова година /по график/ – 30.01.2018 г. /вторник/.
Отчетите трябва да се предадат в ЦНИ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 15 януари 2018 г.) и в 2 екземпляра - III финансова година (до 15 декември 2017 г.).

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:
  • Приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба 3;
  • Информационен лист;
  • Протокол от Заседание на КС, на което са разгледани и обсъдени резултатите от изпълнението на проекта.
Проектите от I и част от проекти ІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 29.01.2018 г. /понеделник/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

Проектите на част от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 30.01.2018 г. /вторник/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.
ГРАФИК за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив
 
 
Дейност и документи Срок
1 Изпращане на ел. поща на ЦНИ на Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3 + Информационен лист  за всички проекти, разработвани към ЦНИ  до 11.12.2017г.
ЦНИ, nic_au_plovdiv@abv.bg
2 Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 2 екземпляра), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист     до 15.12.2017 г.
ЦНИ
3 Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист     до 15.01.2018г.
ЦНИ
4 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I и част от ІІ финансова година /по график/   Заседателна зала на АУ, 29 януари 2018 г.
8,30 часа
5 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти на част от  II и III финансова година   Заседателна зала на АУ, 30 януари 2018 г.
8,30 часа
 
Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 2 декември 2017 г. в ЦНИ, при Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив.

За справки и въпроси – Надя Кировска - тел. 427

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас