Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Нови курсове към Центъра за продължаващо обучение
04.09.2017
  ШРИФТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ /редовно и задочно обучение/ - БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

    По традиция учебната 2017/18 година стартира и в Центъра за продължаващо обучение.

    Представяме на вниманието на всички студенти и външни потребители следните специализации и курсове:

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
 • Педагогика
 • Икономика и външна търговия със ССС
 • Вътрешно и външно озеленяване и дизайн
 • Компютърни системи и технологии
 • Растителна защита и торене /за въшни потребители/

Семестриална такса за студенти е 165 лв.
При завършване на специализация се издава документ Свидетелство за професионална квалификация.

КУРСОВЕ /краткосрочни – от един месец  до един семестър/
Професионален потребител на продукти за растителна защита
 • Агроекология
 • Фумигация
 • Производство на овощен посадъчен материал
 • Производство на лозов посадъчен материал
 • Пчеларство
 • Хуманно отношение към животните
 • Зоохигиена с основи на проектирането на животновъдни сгради
При завършване на курс се издава документ Удостоверение.

По заявка на студенти и външни потребители можем да организираме и други курсове, които са в областта на земеделието, механизацията и туризма.

За повече информация – офисът се намира в сградата на факултета по Аграрна икономика. Тел. 032/654 -367

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас