Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
График за провеждане на Държавен изпит за специалностите от Факултет по Икономика
28.08.2017
  ШРИФТ
 
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ РЕДОВНА СЕСИЯ
ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИКА

  • Защита на преддипломен стаж – 26.09.2017 г.
Важи само за студенти от редовна форма на обучение
АГРАРНА ИКОНОМИКА –9.00 ч. – зала 322 Факултет по Агрономство
АГРАРЕН ТУРИЗЪМ– 9.00 ч – зала 2 катедра ТуризъмУПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ –9.00 ч. –  зала 321 Факултет по Агрономство
  • Писмен Държавен изпит: 
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9.00 часа – В  АУЛАТА
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ –
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ; АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

  • Защита на дипломни работи
АГРАРНА ИКОНОМИКА – 27.09.2017 – 9.00 ч. – зала 321 Агрономически факултет
АГРАРЕН ТУРИЗЪМ – 27.09.2017 г. – 9.00 ч – 2 зала кат. Туризъм
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ – 27.09.2017 г. – 9.00 ч. – зала 321  Агрономически факултет
ЧУЖД ЕЗИК  - 29.09.2017 г. – 9.00 ч. –
в катедра Чужди езици за спец. Аграрен туризъм

До 08.09.2017 г. студентите  да представят в деканата:
  • молба до декана за допускане до държавен изпит;
  • дипломна работа – 2 броя;
  • студентска книжка с положени всички изпити и практики по учебен план;
  • снимки 2 бр.
  • такса 50 лв. /плаща се в касата на АУ/ за студенти от предходни випуски.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас