Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Провеждане на междинен контрол на проекти, финансирани от ЦНИ към АУ-Пловдив
19.06.2017
  ШРИФТ

Във връзка с провеждането на междинен контрол на част от текущите проекти, разработвани към ЦНИ, на 15.06.2017 г. членовете на Управителния съвет посетиха опитите, провеждани в УОВБ (Ягодовско шосе) –кат. Земеделие и хербология, кат. Фитопатология, кат. Генетика и селекция и Лабораторията по растителни биотехнологии.

№ на проекта Заглавие на проекта  катедра  Научен р-л/
Оперативен р-л:
 08-17  Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торове  Земеделие и хербология  гл. ас. д-р А. Митков/
ас. д-р Д. Балабанова
 10-17  Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)  Генетика и селекция  доц. д-р Марина Марчева/
гл. ас. д-р Силвия Василева
 12-17  Интегрирано управление на болести при зърнено-житни култури  Фитопатология  гл. ас. д-р Зв. Желев/
гл. ас. д-р М. Каймаканова

Ръководителите на проектите представиха на място извършената до момента работа посочиха  очакваните  научни резултати за периода. Членовете на УС на ЦНИ изразиха задоволство от направения преглед и отбелязаха, че  всички посетени опити се извеждат на високо агротехническо ниво и можем да очакваме интересни научни резултати.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас