Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Редовна сесия на държавен изпит
14.06.2017
  ШРИФТ
                                   
РЕДОВНА  СЕСИЯ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ  от
всички специалности  на факултета по Лозаро – градинарство

Защита на преддипломен стаж:
25.09.2017 г. /понеделник/от 9 часа – всички специалности редовно обучение

До 15.09.2017 г./петък/ студентите да представят в деканата Отчет за преддипломен стаж с приложена служебна бележка от работодател.

Писмен Държавен изпит: 
26.09.2017 г. /вторник/ от 8 часа - за всички специалности. Студентите да се явят в 7.30 ч. в АУЛАТА на АУ.

Защита на дипломни работи:
27.09.2017 г. /сряда/ от 9 часа – спец. АХМ,  АТС и АДГ
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9 часа – спец. Аграрно инженерство редовно и задочно обучение
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9 часа – спец. Лозаро – градинарство – редовно  и задочно обучение

Практически държавен изпит:
29.09.2017 г./петък/ от 8 часа - за всички специалности

Най-късно до  08.09.2017 г. студентите  да представят в деканата:
  • молба до декана за допускане до държавен изпит;
  • дипломна работа – 2 броя /за студентите, които се явяват на защита на дипломна работа/
  • студентска книжка с положени всички изпити и практики по учебен план;
  • ксерокопие на лична карта.
  • за студенти от предходни учебни години /преди уч.2016/2017г./  такса 50 лв.  / заплаща се в касата/

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас