Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Избор на стипендия
25.04.2017
  ШРИФТ

На основание т. 12.1 от Заповед № РД 16-390/21.03.2017 г.,  студенти класирани за „стипендия за успех“ и за „стипендия за успех и доход“ следва да изберат, коя стипендия ще получават.
Изборът се прави писмено в срок до 27.04.2017 г. в счетоводството /ЛГФ/ или на
e-mail: rosi_hristeva_au@abv.bg
    При ненаправен избор в определения срок, на студента се отпуска онази стипендия, която е по-благоприятна за него.

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КЛАСИРАНИ
ЗА ДВЕ СТИПЕНДИИ:


ФАКУЛТЕТ АГРАРНА ИКОНОМИКА:

 • АНДРЕЯ СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА- УРР , 4 КУРС,Ф.Н.103
 • МАГДАЛЕНА ЖИВКОВА ТИЛЕВА- АИ, 3 КУРС,Ф.Н.1747
 • ДИАНА ЗАХАРИЕВА БОГДАНОВА- УРР, 4 КУРС,Ф.Н.94
 • ЕМИЛ ТЕНЧЕН ГЕОРГИЕВ-АТ,  4 КУРС,Ф.Н.511
 • АЛБЕНА БОРИСЛАВОВА БОГДАНОВА-АИ , 4 КУРС,Ф.Н.1704
 • БИРГЮЛ БИРДЖАН ЮСЕИН-УРР ,4 КУРС,Ф.Н.102
 • ПЕТЬО ТОДОРОВ АТАНАСОВ-УРР, 4 КУРС,Ф.Н.108
 • ИРЕНА МИРОСЛАВОВА ДИМИТРОВА-УРР, 4 КУРС,Ф.Н.113
АГРОНОМИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ:

 • ПЕТЪР НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ-П, 4 КУРС,Ф.Н.13535
 • РУМЕН НИКОЛАЙЧЕВ ПЪРВАНОВ-П, 1 КУРС,Ф.Н.13755
 • ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА-П, 2 КУРС,Ф.Н.13681
 • МИРОСЛАВ ПЕНЕВ ДОБРЕВ-П, 2 КУРС,Ф.Н.13720
 • ЮЗЛЕМ РАМАДАН МЕХМЕД-П, 4 КУРС,Ф.Н.13511
 • ДОБРИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ-П, 3 КУРС,Ф.Н.13571
 • МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА-П, 2 КУРС,Ф.Н.13685

ЛОЗАРО ГРАДИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ:

 • САШО СТОИЛОВ ЗЛАТКОВ-АИНЖ,3 КУРС,Ф.Н.355
 • МАДЛЕН ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-ЛГ,3 КУРС,Ф.Н.6870
 • ЯНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА-ЛГ,3 КУРС,Ф.Н.6925
 • ВАНЯ ПЕТРОВА ЦУРЕВА-АИНЖ,3 КУРС,Ф.Н.376
 • ИВАН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ-ЛГ,2 КУРС,Ф.Н.6969
 • ХРИСТИЯН ЯНКОВ МЕКЕРЕШКИ-АИНЖ,3 КУРС,Ф.Н.379
 • КИРИЛ ИВОВ УЗУНОВ-АИНЖ,3 КУРС,Ф.Н.357
 • КРИСТИАН БОЯНОВ АТАНАСОВ-ЛГ,1 КУРС,Ф.Н.6975
 • ТОДОР НИКОЛАЕВ СЪРКЬОВ-АИНЖ,2 КУРС,Ф.Н.383
 • СИЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА-АИНЖ,1 КУРС,Ф.Н.400
 • ПЕТЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА-ДГ,1 КУРС,Ф.Н.156

ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  И АГРОЕКОЛОГИЯ:

 • ВАЛЕНТИНА ГЕНЧЕВА РУСЕВА-Ф.Н.МК1198РЗ
 • ЕВЕЛИНА РАДОСТИНОВА ЕВГЕНИЕВА-РЗ,3 КУРС,Ф.Н.3601
 • СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-РЗ,3 КУРС,Ф.Н.3579
 • ПРЕСИАНА ДЕНЧЕВА РУСЕВА-Ф.Н.МК1150РЗ
 • ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ-Ф.Н.МК1192РЗ
 • ЦВЕТКО СТАНИМИРОВ ЯНЕВ-РЗ ,4 КУРС,Ф.Н.3528
 • ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ГРЪНЧАРОВА-РЗ,2 КУРС,Ф.Н.3628
 • ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА-РЗ,2 КУРС,Ф.Н.3660
 • ФИЛИЗ МИТКАТ ФАНДЪКОВА-Ф.Н.МК1149РЗ
 • ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-РЗ,3 КУРС,Ф.Н.3556

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас