Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд
24.04.2017
  ШРИФТ
Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

РОФ СП обявява откриването на своя ежегоден стипендиантски цикъл на Програма РМУСП за академичната 2017-2018 година.

РМУСП предлага стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които са граждани, или постоянно пребивават в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция. Допустимите кандидати трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или обединена програма, или програма за докторска степен в акредитирани от държавата университети в своята родина или в държавата по местоживеене.

За всеки стипендиантски цикъл броят стипендии по РМУСП се определя от наличните средства в РОФ СП. Броят на стипендиите, които се отпускат за всяка държава, която участва в програмата, се решава въз основа на следните фактори:
  • интерес към стипендиите през предходните години, измерен като брой кандидатури;
  • наличието на алтернативни стипендиантски програми в дадена държава, както и наличието на схеми за студентски заеми; както и
  • приблизителен брой на населението от ромски произход във всяка държава по отношение на общия брой на населението от ромски произход в 13-те държави по РМУСП.

Краен срок: 11ти май 2017, за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария и Косово;

За повече информация моля натиснете тук.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас