Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Среща-дискусия на студенти и земеделски производители на тема Земеделие на бъдещето – тенденции и предизвикателства
20.04.2017
  ШРИФТ
На 18 април в Аграрния университет се проведе среща-дискусия на студенти и земеделски производители на тема Земеделие на бъдещето – тенденции и предизвикателства, организирана с любезното съдействие на инж. Владимир Уручев, член на Европейския парламент и неговия екип. 
 
На форума присъстваха студенти, преподаватели, млади фермери, представители на асоциации от аграрния сектор, районните кметове на Пловдив, журналисти. Специален гост и участник в срещата бе заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева.
 
Ректорът проф. Христина Янчева откри форума и приветства участниците, като подчерта, че темата е изключително актуална. Бъдещето на Общата селскостопанска политика вече се обсъжда широко на европейско ниво с цел да се извлекат поуки от проведените реформи. Основното предизвикателство, пред което е изправен земеделският сектор в бъдеще, е да изхрани нарастващото население на земята, но по начин, който отчита климатичните промени. Тоест важно е не само какво се произвежда но и как се прави, за да се постигне устойчивост. Несъмнено общите усилия на учените и връзката с практиката може да осигури развитието на селското стопанство и селските райони в обединена Европа. Проф. Янчева изказа готовност за споделяне опита и знанията на нашите преподаватели и възпитаници, за да бъдем полезни при справянето с предизвикателства, стоящи пред аграрния отрасъл не само в България, но и в другите страни от Европейския съюз. 

Евродепутатът г-н Уручев, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, представи бъдещето на Общата селскостопанска политика и ролята на  младите хора в този процес. 
Той направи ретроспективен преглед на ОСП, създадена още през 1962 г. с цел да гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани на достъпни цени и да осигури приемлив жизнен стандарт за земеделските производители. Земеделският сектор е от съществено значение за европейската икономика не само защото осигурява прехраната, а и защото 77 % от територията на ЕС е в категорията селски райони. Основните аспекти в презентацията на г-н Уручев са:
ОСП и храните
ОСП и околната среда
ОСП и младите.
 
Студентите проявиха особен интерес към ролята на младите в бъдещето на европейското земеделие. Демографските проблеми в селските райони произтичат от факта, че едва 7,5 % от фермерите са под 35 г., а наред с тях стоят и проблемите с достъпа до обработваема земя и банкови кредити, необходимостта от създаване на микробизнеси и семейни ферми.
 
Особено ценна е ролята на младите хора за постигане на дигитална свързаност и подходяща обществена, социална и техническа инфраструктура в селските райони и необходимостта от иновации в земеделието: (1) технологични – за развитие на „прецизно“ земеделие и (2) социални – нарастване ролята на социално предприемачество, което все още не е достатъчно развито в нашата страна. 
Микробизнеси в сферата на храните представи Гергана Кабаиванова, управител на Фондация „LocalFood.bg”.
 
Докторантът от Пловдивския университет „П. Хилендарски“ Гавраил Гавраилов запозна аудиторията със Социално предприемачество и местни храни – парадоксите в Източни Родопи.
 
Гл. ас. д-р Янка Казакова, катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС представи Иновации в подкрепа на земеделски практики с висока природна стойност.
 
На срещата-дискусия студентите от Аграрен университет – Пловдив се запознаха с основните тенденции в развитието на Общата селскостопанска политика на ЕС и предизвикателствата пред българското земеделие. 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас