Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Възможност за лятна заетост на български младежи от 16 до 25 годишна възраст в селското стопанство в Швейцария
27.02.2017
  ШРИФТ

Сдружение  Агривива  е създадено през 1946 година като частно юридическо лице с нестопанска цел с дейности в областите на културата и образованието. Целта е създаване на мост между града и селото, различните езикови региони и потребителите, и производителите. Дейността включва посредничество на младежи от  16  до  25 години за доброволна дейност, както и на ученици за краткосрочна практика в селскостопански ферми, за да получат представа за селското стопанство в Швейцария. През последните  три години е осъществено посредничество на около 2 000 младежи годишно.

Младите хора живеят и работят в избрана от тях селскостопанска ферма, като имат възможност да получат представа за многообразието от ценности, като старателна работа, щадящ подход към природните ресурси и гарантиран произход на хранителните продукти. Наред с това те се запознават с други култури, религии и езици, със сближаване на различни поколения и със създаването на взаимно разбирателство и толерантност в обществения живот.

Работата се извършва съвместно със селските стопани /семейство/, за да могат младите хора да се запознаят с всички страни на този живот и работа. Участието в селскостопанската дейност по програмата  Агривива  създава възможност за общуване и представлява за младите хора смесица от съдействие, квалификация, смислено формиране на свободното време, събиране на жизнен опит и интеграция на младежите в семейството.

Разходите за подслон и храна се поемат от швейцарското фермерско семейство, като за полагания труд, младите хора получават определено заплащане /дневни пари/.

Необходимо условие за кандидатстване е минимално знание на езика на съответната област, където се намира фермата  /немски, френски или италиански/. В някои ферми е възможно и достатъчно владеенето само на английски.

По детайлна информация може да се намери на следния линк:  www.agriviva.ch, във facebook und Instagram.  От началото на месец март е отворен и линка на страницата  на  „Агривива“, от който може да се стартира онлайн търсене на ферми и регистрация за участие.

За повече информация натиснете тук.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас