Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
График Държавни изпити ФЛГ
24.02.2017
  ШРИФТ
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ:

Защита на преддипломен стаж:
06.03.2017 г. /понеделник/от 9 часа – за всички специалности
--------------------------------------------------------------------------------
Писмен Държавен изпит:  
07.03.2017 г. /вторник/ от 7.30 часа - за всички специалности в първа аудитория

Защита на дипломни работи:
09.03.2017 г./ четвъртък/ от 9 часа – за всички специалности

Практически държавен изпит:
10.03.2017 г./петък/ от 8 часа - за всички специалности

До 28.02.2017 г. студентите  да представят в деканата:

  • молба до декана за допускане до държавен изпит;
  • дипломна работа – 2 броя/за студентите, които се явяват на защита на дипломна работа/
  • отчет за преддипломен стаж – 1 брой / за студенти редовно обучение/;
  • студентска книжка с положени всички изпити и практики по учебен план;
  • ксерокопие на лична карта
  • такса 50 лв. /плаща се в касата на АУ/ за студенти от предходни випуски.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас