Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Покана за възлагане на обществена поръчка
05.01.2017
  ШРИФТ
ПОКАНА За възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, чрез покана до определено лице/лица с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления  Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив, разположен в УПИ І ВСИ,   кв. №1, по плана на ВСИ – МО, ЖР Тракия,  гр. Пловдив“.

Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение   BG16RFOP001-3.003-0007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”   2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
05.01.2017г. - ЗАПОВЕД
05.01.2017г. - ПОКАНА
16.02.2017г. - ДОГОВОР

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас