Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Отчитане на научноизследователски проекти
11.11.2016
  ШРИФТ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към НИЦ,  ще се проведе по следния график:

  • за проекти I и ІІ финансова година /по график/ – 24.01.2017 г. /вторник/,
  • за проекти II и III финансова година /по график/ – 25.01.2017 г. /сряда/.

Отчетите трябва да се предадат в НИЦ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 16 януари 2017 г.) и в 2 екземпляра - III финансова година (до 16 декември 2016 г.).

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител и по електронен път, чрез изпращане на e-mail: nic_au_plovdiv@abv.bg:

Проектите от I и ІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 24.01.2017 г. /вторник/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на НИЦ.

Проектите от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 25.01.2017 г. /сряда/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на НИЦ.

ГРАФИК
за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, разработвани към НИЦ при АУ-Пловдив

No Дейност и документи Срок
1. Предаване на Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3 + Информационен лист  за всички проекти, разработвани към НИЦ  до 09.12.2016г.
НИЦ
2. Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 2 екземпляра) + Протокол от Заседание на КС до 16.12.2016 г.
НИЦ

3. Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр) + Протокол от Заседание на КС до 16.01.2017г.
НИЦ

4. Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I и ІІ финансова година /по график / Заседателна зала на АУ, 8,30 часа
5. Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за II и III финансова година 25.01.2017 г.
Заседателна зала на АУ, 8,30 часа

Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 2 декември 2016 г. в НИЦ, Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив.

За справки и въпроси – Надя Кировска - тел. 427

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас