Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
РОП 753550/17.10.2016
17.10.2016
  ШРИФТ
РОП 753550/17.10.2016
 
Предмет на поръчката: Доставка на Микровълнова система за минерализация на проби
 • Автоматизирана микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове.
 • Фронтално въвеждане на ротора в работната камера на системата.
 • Единичен, двоен или многостепенен магнетрон със система за защита на магнетрона от отразена енергия.
 • Система за едновременен двоен температурен контрол на процесите в съдовете чрез влакнесто-оптична сонда разположена в контролен съд и външен инфрачервен сензор/сензори за следене на температурата във всички съдове.
 • Възможност за разбъркване на пробите в съдовете.
 • Многослойно химически резистивно покритие на камерата на системата.
 • Вградена автоматична система за вентилиране на камерата.
 • Вградена библиотека с методики за анализ.
 • Възможност за изграждане на потребителски библиотеки.
Консумативи
 • Вентилационна гъвкава тръба (2-3m).
 • 24 броя тефлонови съдове с обем 100 mL с работна температура на тефлоновите съдове 260С и работно налягане 35 bar в компл

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

17.10.2016г. - ОБЯВЛЕНИЕ

17.10.2016г. - РЕШЕНИЕ

17.10.2016Г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - DOC

17.10.2016г. -  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - PDF

21.10.2016г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

28.10.2016г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

04.11.2016г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

11.11.2016г. - ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

19.12.2016г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

25.01.2017г. - ПРОТОКОЛ  ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

25.01.2017г. - ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

25.01.2017г. - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

25.04.2017г. - ДОГОВОР

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас